فال خود را بر اساس سال ، ماه و روز تولد ببینید.

فال روزانه ماه تولد شهریور

فال ماه تولد برای متولدین شهریور

فال ماه تولد مردان شهریوری

متولدين اين ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب كارشان منظم و پول فراوان به دست مي‎آورند. اما بعضاً آن را در جاي غير ضروري خرج مي‎كنند. آنان دوست و دشمن را به خوبي تشخيص نمي‎دهند و گاه گرفتار تهمت مي‎شوند. به طور كلي در زندگي ممكن است گرفتار مشكلات زياد شوند .

متولدين اين ماه شوخ طبع و دل پاك هستند، اما زباني تند دارند. همچنين افرادي مهربان و پرشور و عاشق پيشه هستند. اينان اغلب نشاني بر سينه دارند كه علامت نجابت است. اين افراد روي بعضي رنگها حساسيت دارند و به صورتي، سرمه‎اي و گاه قهوه‎اي علاقه نشان مي‎دهندو اين افراد نبايد با همسرشان خيلي خودماني شود. بهتر است رابطه‎شان را با خويشان قطع نكنند. اينان فرزند زياد خواهند داشت . متولدين اين ماه اغلب بيمار مي‎شوند و بيشتر از ناحيه پا آسيب مي‎بينند. چيزهي گرم و تر براي آنان نافع است. اگر از سن 5 سالگي بگذرند، عمر طبيعي و گاه طولاني خواهند داشت. روزهاي يكشنبه و چهارشنبه براي آنان خوش يمن است .

فال ماه تولد زنان شهریوری

متولدين اين ماه عموماً داراي قدي متوسط و بعضاً بلند بالا، سرخ رو، نيك سيرت و پاكدامن، صبور كمي حسور هستند. دروغ و حرام با آنها سازگار نيست. ين زنان بعضاً در زندگي با مشكل و مصيبتي مواجه مي‎شوند كهجز صبر و تحمل و توسل به خداوند، چاره‎اي ندارند. اينان اغلب با چهار خطر در زندگي مواجه مي‎شوند. بايد از آتش دوري كنند. اين زنان بهتر است مراقب گفتار خود باشند تا گرفتار مشكل نشوند. در عين حال هرگاه غمگين شوند و يا با مشكلي مواجه گردند، بهتر است ذكر خدا بگويند تا از غم و مشكلات رهايي يابند. اين زنان در روي يكي از اعضاء بدن، نشاني دارند كه آنان را نزد ديگران عزيز مي‎كند .

فال روزانه شهریور

فال روزانه 1 شهریور

فال روزانه 2 شهریور

فال روزانه 3 شهریور

فال روزانه 4 شهریور

فال روزانه 5 شهریور

فال روزانه 6 شهریور

فال روزانه 7 شهریور

فال روزانه 8 شهریور

فال روزانه 9 شهریور

فال روزانه 10 شهریور

فال روزانه 11 شهریور

فال روزانه 12 شهریور

فال روزانه 13 شهریور

فال روزانه 14 شهریور

فال روزانه 15 شهریور

فال روزانه 16 شهریور

فال روزانه 17 شهریور

فال روزانه 18 شهریور

فال روزانه 19 شهریور

فال روزانه 20 شهریور

فال روزانه 21 شهریور

فال روزانه 22 شهریور

فال روزانه 23 شهریور

فال روزانه 24 شهریور

فال روزانه 25 شهریور

فال روزانه 26 شهریور

فال روزانه 27 شهریور

فال روزانه 28 شهریور

فال روزانه 29 شهریور

فال روزانه 30 شهریور

فال روزانه 31 شهریور


امتیاز گوگل یادتون نره :)